Szellemi-spirituális kolostor és családi házak közösségei

 Varga Csaba

Szellemi-spirituális kolostor és családi házak közösségei

 

Méltatlan és bénító, hogy magunknak és családjainknak, valamint szellemi közösségeinknek nem magas rangú, megszabadulással felérő életminőség elérését tűzzük ki, s nem ehhez a célhoz szükséges – szellemileg és spirituálisan erős – lakó- és közösségi tereket hozunk létre.

A feladat nem a felfokozott fogyasztási mámor, a szüntelen életéhség kielégítése, hanem a személyes és közösségi tudatállapotunk folyamatosan emelése és a valódi énhez visszataláló, tudás- és tudatközpontú életforma életgyakorlattá tétele.

Ennek érdekében határoztuk el, hogy a Pilisben (Pilisszentkereszten, Szentendrén, Esztergom környékén, vagy máshol) egy vagy több területet megvásárolunk, ha erre lehetőségünk lesz, ahol egyrészt családi házakat, másrészt egy közös szellemi-lelki központot (szellemi-spirituális „kolostort”) építünk fel.

A terveinket a következő elvek vezérlik:

Milyen szellemi kolostort akarunk?

 

 • A szellemi kolostort a Pilis lábánál részben önmagunknak, szellemi csoportunknak, részben a kolostor-keresőknek építjük
 • A kolostor egyszerre valóságos épületcsoport és virtuális intézmény, alkotóház és konferenciahely, szellemi tár és oktatási központ, egyúttal összetett szimbólum
 • Szeretnénk, ha a kolostor körül minél több olyan családi ház épülhetne, amelyekben barátainkkal és családjaikkal egymás szomszédságában élhetnénk
 • Ez az épület csoport részben továbbviszi a kolostorépítés hagyományait, ám az új építészeti törekvéseket sem hagyja figyelmen kívül
 • Az épületek teljesen környezetbarátok, előnyben részesítjük például a gerendaházak építését, s ugyanakkor az ökoházak intelligens épületeként működnek
 • Az új kolostor tér- és időfeletti dimenziókban is gondolkodik, miközben a pilisszentkereszti (vagy más) völgy peremén horgonyoz le
 • A szellemi kolostor itthonról és a világ minden tájáról érkező tudósok, filozófusok, gondolkodók találkozó és együttműködő központja
 • Az új „kolostor” tudás koncentráló és új szellemi pozíciókat inspiráló hely, az új tudomány és tudatosság otthona,
 • A szellemi kolostor a legmagasabb szintű tudás teremtője és tükrözője, s egyben a metaelméleti-metafilozófiai gondolkodás világközpontja
 • A kolostor szellemileg ezredévekre épül és lehetőleg száz évre néz előre; ugyanakkor a magyar történelemben gyökerezik, és univerzális távlatokban gondolkodik
 • A kolostor a globális-lokális világ új demokrácia és állam-modelljeinek kifejezője, kidolgozója, és képviselője
 • Ez az intézmény az új évezred – új tudásra, új kollektív tudatra és új világépítésre figyelő – sokrétű paradigmaváltásainak egyesítője, támogatója
 • A szellemi kolostor a világ számára így átfogó, generálisan új megoldásokat kínál, anélkül, hogy közben a szétesett külvilág fogságába kerülne
 • A kolostor részben felsőfokú- és részben felnőttoktatási központ, egyben a tudatalapú oktatás kutatását is végzi
 • Ez az intézmény csendesít, befelé fordít, elmélyít, hogy minden új és/vagy más gondolat is befogadható és továbbgondolható legyen
 • A kolostor sok – nem tudós – ember számára is visszavonulást, elmélkedést, új töprengést, újragondolást, s új életgyakorlatot kínál.

Ez a szellemi központ egyúttal milyen spirituális kolostor lenne?

 • A terv az, hogy spirituális építészet által tervezett épületcsoport szülessen, amely a mágikus magyar ház, a keresztény kolostor és a védikus építészet ötvözete lesz
 • A kolostor épületeiben szakrális terek jönnek létre és a szellemi kolostort spirituális kolostorkert veszi körül
 • Spirituálisan azonosulunk a hely (Pilisszentkereszt és környéke) szellemével, a lokális természettel, a település és a Pilis hegy történelmével, különösen a magyar pálos hagyománnyal
 • Az épületcsoport mindenekelőtt a kolostorban élő, vendégeskedő, dolgozó szellemi emberek legmagasabb szintű bölcseleti teljesítményének növelését (egyben lelki-tudati hazatérését) szolgálja
 • Minden spirituális embert szívesen látunk, aki törekszik az elme lecsendesítésére, és a magasabb (transzcendens, kozmikus, isteni, egység-központú) tudatállapotok megtapasztalására
 • A szellemi kolostor mindenki számára igyekszik lehetővé a magasabb tudatállapotok elérését segítő feltételek tudatos megteremtését
 • Minden szintű közösségi (kollektív) tudat fejlesztését, rendezettebbé tételét szolgálni kívánjuk, mert a kis és nagy közösségek újra-teremtését támogatásra méltónak tartjuk
 • A világ sámánjainak, táltosainak, mágusainak virtuális és valóságos találkozóhelye (ceremoniális helye) lesz
 • A világ vallásainak, a vallások képviselőinek egyik tényleges ismerkedési és együttműködési központja jön létre, ugyanakkor az európai kereszténység-keresztyénség megújított örökségét képviseli
 • A kolostor többek között szellemi-spirituális híd szeretne lenni Kelet és Nyugat (Ázsia és Európa), de más kontinensek között is
 • A szellemi-lelki kolostor lehetőséget teremt a személyes és közös transzcendentális meditációra, de a kontemplatív imára, valamint minden fontosabb vallás imagyakorlatára is
 • Ez a spirituális intézmény a tudományok és vallások közötti szellemi-lelki együttműködésének is egyik központja akar lenni
 • Végül a szellemi kolostor semmi újat nem akar, csak azt és úgy, ahogy a régi gondolkodók tartották: minden legyen olyan lent, mint fent.

 

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/szellemi-spiritualis-kolostor-es-csaladi-hazak-kozossegei/