Isten erejében járni

Isten erejében járni

(ima1 a Szentírás igéiből)

Az én erőm ékessége Te vagy; a Te jóakaratoddal emeled fel az én szarvamat. Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent olajaddal kentél fel engem, állandóan velem van a Te kezed, sőt a Te karod erősít meg engem. Velem van a Te hűséged és kegyelmed és a Te neveddel magasztaltam fel.

Uram! Teljes tetszésedre és örömedre akarok lenni, mert meg van írva: Az Úr öröme az én erősségem!

Az Úr az Ő népének ereje és az Ő felkentjének megtartó erőssége. Az Úr az én erőm. Az Úr az én életemnek erőssége. Erős vagyok, mert az Úr az én erősségem.

Isten az, aki felövez engem erővel és tökéletessé teszi utamat. Kívánom az Úrat és az Ő erejét. Keresem az Ő orcáját szüntelen.

Áldott vagyok, mert Te vagy az én erősségem. A Te ösvényeid vannak szívemben. Erőről erőre jutok, amíg megjelenek Isten előtt a Sionon.

Én az Örökkévaló Istenben bízom, ha megfáradok, erőt ad, ha erőtlen vagyok, erőmet megsokasítja. Az Úrhoz méltón járok, az Ő tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek és növekszem Isten megismerésében.

Minden erővel meg vagyok erősítve az Ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Újjászülettem, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.

Isten az én oldalamon áll. Isten bennem lakik, velem jár, ki lehet ellenem?

Én az Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot. Mert nagyobb aki bennem van, mint az, aki e világban van.

Őbenne vagyok, nincs saját igazságom a törvényből, hanem Istentől van az igazságom a Krisztusban való hit által, hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét.

Az Ő Isteni ereje mindennel megajándékozott engem, ami az Életre és Istenfélelemre való. Igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg engem, hogy azok által az Isteni természet részesévé legyek.

Jézus nekem adta a nevében lévő hatalmat. Ezáltal amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lesz.

Erős vagyok az Úrban, az Ő hatalmának erejében.

Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy megállhassak a gonosz minden ravaszságával szemben. Jézus Krisztus nevében hatalmam van a sötétség minden ereje felett. Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassak ama napon és mindeneket elvégezvén megállhassak.

Előállok körülövezvén derekamat Igazsággal és felöltve a Megigazultság mellvasát és felsaruzva lábaimat a Békesség Evangéliumának készségével.

Mindezekhez fölveszem a Hitnek Pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tűzes nyílát megoltom. Az Üdvösség Sisakját is felveszem és a Szellemnek kardját, amely az Isten igéje.

Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozom minden időben engedelmesen a Szellem által minden Szentekért.

Mindezek által eljutok Isten Fiainak dicsőséges szabadságára.

Ámen!

1Ormándi Márta átírásában

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/isten-erejeben-jarni/

Szellemi-spirituális kolostor és családi házak közösségei

 Varga Csaba

Szellemi-spirituális kolostor és családi házak közösségei

 

Méltatlan és bénító, hogy magunknak és családjainknak, valamint szellemi közösségeinknek nem magas rangú, megszabadulással felérő életminőség elérését tűzzük ki, s nem ehhez a célhoz szükséges – szellemileg és spirituálisan erős – lakó- és közösségi tereket hozunk létre.

A feladat nem a felfokozott fogyasztási mámor, a szüntelen életéhség kielégítése, hanem a személyes és közösségi tudatállapotunk folyamatosan emelése és a valódi énhez visszataláló, tudás- és tudatközpontú életforma életgyakorlattá tétele.

Ennek érdekében határoztuk el, hogy a Pilisben (Pilisszentkereszten, Szentendrén, Esztergom környékén, vagy máshol) egy vagy több területet megvásárolunk, ha erre lehetőségünk lesz, ahol egyrészt családi házakat, másrészt egy közös szellemi-lelki központot (szellemi-spirituális „kolostort”) építünk fel.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/szellemi-spiritualis-kolostor-es-csaladi-hazak-kozossegei/

A spirituális gazdaság ideái és gyakorlati példái

  Varga Csaba

A spirituális gazdaság ideái és gyakorlati példái

 

  1. A korszak egyik kulcskérdése: lehet új világalternatíva?

  2. Tényleg: a jelenben van más alternatíva?

  3. Ma nem csak az a dráma, hogy gazdasági (és társadalmi) világválság van, hanem ugyanennyire vagy még jobban az, hogy a hangadó érdekcsoportok és véleményformálók többsége szerint nincs más alternatíva, mint a pénzközpontú újkapitalizmus korrigált (jobban szabályozott) változata.

  4. A korszak nyilvános köztábláin évtizedek óta számtalan új gazdasági (és nem csak gazdasági) törekvésről van feljegyzés, sőt részletes tudósítás. A hangadó érdek- és véleménycsoportok azonban igyekeznek szinte minden új törekvést nem észlelni, alulértékelni, vagy akár kiradírozni.

  5. Vannak-e tehát új alternatívák? Szép számmal vannak, de a közvélemény előtt úgy tűnik, mintha nem lennének. Már azért is, mert a valóban új (átfogó, kardinális) paradigmák először nem látszanak, vagy nehezen befogadhatók. Annak ellenére, hogy ma a bolygónkon – sőt az összes kontinensen – aligha vitatható, hogy a pénzkapitalizmus világmodell folytathatatlan. A legnagyobb veszély az, hogy a folytathatatlan színjáték-világtáncot folytat, hogy folytathatónak látszódjon.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/a-spiritualis-gazdasag-ideai-es-gyakorlati-peldai/

Új Nemzetfelfogás, új Nemzetstratégia

Varga Csaba

Új nemzetfelfogás és új nemzetstratégia

 

Elöljáró

 A nemzet olyan, mint Édesanyád. A nemzet olyan, mint Szerelmed.

Ha Szeretetben vagy, a nemzettel kapcsolatos minden emlékedet szeretetté alakítod át. Tedd ezt meg, kérlek! Ha ide eljutottál, akkor elméd üressé és tisztává vált, s ezzel lehetőséged nyílik, hogy csendesen belépj a nemzet elméjébe. Ha a nemzet elméjét tisztán és szenvedésmentesen érzékeled, akkor benne élsz a nemzettudatban. Ez nem más, mint a kollektív Édesanyád, s egyben közösséged Szerelme. Az élő nemzettudat ugyanúgy szeret, ahogy Isten szeret: fogadd el boldogan, éld át szeretettségedet. Ekkor tapasztalhatod, hogy a nemzet nem térhez és időhöz kötött, ahogy saját Önvalód sem. Egyaránt örökkön örök élők vagytok.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/uj-nemzetfelfogas-uj-nemzetstrategia/

A Fenntartható Társadalom esélye

 Varga Csaba

A fenntartható társadalom esélye

Az egyéni (fizikai vagy pszichikai) erőszak elsősorban az érzelmek elszabadulása, az értelem kontrolljának hiánya, s mindenekelőtt a tudat gyengesége vagy nem használata. A társadalmi erőszak főként a közösségi érzelmek elvadulása, a kollektív ész kontrolljának hiánya és a társadalmi tudat zavara és bizonytalansága.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/a-fenntarthato-tarsadalom-eselye/

Load more