Az Aranymag Intézet bemutatása

 

A név jelképes. Az aranymag fogalma sokszínű és sokrétegű. Utal arra, hogy ez nem akármilyen mag, amelyből szükségképpen nem akármilyen termés lesz. Ezért is lett az Aranymag Intézet egyik jelmondata: Ha aranymagot vetünk, aranytermést aratunk. Az aranymag értelmezhető aranyfénynek, vagy akár még fénymagnak is, ami mindent bevilágít, amire rávetül a fénye. Ekkor az árnyék vagy a sötétség visszahúzódik. Az intézet fogalma pedig mutatja, hogy ez egy kutató- és fejlesztő intézet, amely egyaránt táplálkozik a tudományokból és a spirituális bölcseletekből. A vállalt cél nem más, mint a tudás és a tudat, avagy a gondolat és tudat összehangolása, egyeztetése, sőt egyesítése. Korábban talán azt mondtuk volna, hogy az Aranymag Intézet a tudomány és a spiritualitás együttes kezelésére törekszik. Ám ma már nagyon elolvad a tudomány és a nem-tudomány határa, sőt az egyesített elmélet, vagy ahogy mi hívjuk, a metafilozófia a két megismerési törekvést egységes rendszerként kezeli.

Az Aranymag Intézetet az Aranymag Hungary Kft. alapította, s szinkronban dolgozik más kutató intézetekkel és szellemi csoportokkal, például a Stratégiakutató Intézettel vagy a Kulturális Kreatívokkal és a Gazdaságetikai Intézettel.

Az Aranymag Intézet feltételezi, hogy a 21. század egyedül érvényes gondolkodása a metafilozófia lesz. Ugyanakkor egyáltalán nem gondolja, hogy mi vagy más szellemi csoport egyedül képes lesz megteremteni az új korszak bölcseletét. Az eddigi tapasztalatok arra intenek minket, hogy egy-egy kutató, vagy gondolkodó csoport teljesítménye nagymértékben függ a tudatállapottól. Ezért a magasabb rangú tudáshoz magasabb minőségű tudatszint szükséges. Ezért az Aranymag Intézet csak annyit vállalhat, hogy tudatosan törekszik a magasabb tudatállapotok és tudásszintek elérésére. Ennek a szemléletnek növeli fontosságát és hitelét, hogy az új század egyre nyilvánvalóban kollektív tudatváltásban van, amelynek egyik eredménye az lesz, hogy belátható időn belül a sötétség korát a világosodás kora, avagy a szeretetlenség korát a Szeretet Kora válthatja fel.

Kérjük, legyenek értő olvasóink, kísérjék figyelemmel publikációinkat. Ez a honlap 2013. március elsején indul, s arra számítunk, hogy egy éven belül olyan szellemi termést mutathatunk be, s tölthetünk fel a honlapra, amely legalább részben indokolttá teszi, hogy az aranymag jelképes nevet választottuk.

Varga Csaba

www.vargacsaba.hu; www.metaelmelet.hu; www.tudatos-csatorna.org

info@aranymag-intezet.hu

 

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/az-aranymag-intezet-bemutatasa/