2100 Konferencia

2100 Konferencia

(Közösségi Szimpózium)

Rendező intézetek és csoportok:

Stratégiakutató Intézet,

Aranymag Intézet,

Gazdaságetikai Intézet,

Kulturális Kreatívok,

Worldshift International,

Új Paradigma Portál

A konferencia partnerei:

Magnett Bank

Alliance Informatikai és Innovációs Klaszter

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége

ÖKOPolisz Innovációs Klaszter

Helyszín: Magnet Közösségi Ház, 1062 Budapest, Andrássy u. 98

Időpontja: 2013. április 27, szombat, 8.00-tól 24.00-ig

2100 él a Jelenben. Csak látni és láttatni kell. Ez nehezebb, mint tervezni. Szabad Lélek és megvilágosodott elme segít ebben. Nemcsak a jövőt keressük, hanem a jövő előzményeit is feltárjuk. A távoli jövő amúgy is ismert: hívjuk Aranykornak, vagy Szeretet-kornak. Ebben az aranykori magyarság jövőjét szeretnénk láttatni.

A láttatás feltétele, hogy bolygónk univerzális jövőjét és alternatíváit is érzékeltessük. Az egó központú világunkban gyógyír és jelenremény lenne, ha felmutatnánk azt a jövőt, ahol majd hosszú ideig együtt Vagyunk.

A konferencia egyszerre dráma és remény, kiáltvány és bizalom, program és szeretet. Főként azokat kérjük fel, akik régóta társaink a Szellemi Úton, de így sem kaphat mindenki szót. Műfajában is rendkívüli konferencia lesz, de ez részben maradjon titok.

2100 viszont nem csak titok, hanem a kollektív tudatváltás utáni Élet. Nem csak két út van: pusztulás és újjászületés. Nem bizonyosságot keresünk, és nem forgatókönyveket taglalunk. Ismétlem: látni és láttatni szeretnék. A hiteltelen valót és a hiteles lehetetlent. Üzenünk 2100-nek, jelezvén, hogy nem (nagyon) tévedtünk el 2013-ban.

 

Javasolt szerzők és témakörök:

 

Babits Antal: A proto- „transzcendentális érvelés”

Bagdy Emőke: Jövőkép a családról

Báger Gusztáv: Heliocentrikus gazdaság

Bencsik János: A fenntarthatóság új alternatívái

Benda József: Harmadik évezred iskolája

Dienes István: Véda vagy a tudás új kora

Drábik János: A szervezett magánhatalom utáni kor

Dunkel Norbert: Bezáruló kör, vagy megnyíló spirál? (Az Aranykor metaelméleti aspektusai)

Erent Gábor: Gazdaság és értékrend

Frecska Ede A spirituális emberkép, és ami azon túl van

Garaczi Imre: Idő és üdvösség

Györfi János: Szakrális társadalom és kormányzás

Héjjas István:Paradoxonok a modern fizikában és a tudatkutatásban

Kiss Endre: Mi lesz a globalizáció után?

Kingsley L. Dennis: Az előre vezető út: Az emberi társadalom és tudatosság új víziója

Kiss Károly: A méhek meséje

Kocsis István: A Szent Korona országa

Kossa Lajos: Mátyás király országa Abán

Dr. Ládi Szabolcs: Pharmageddon: az EGÉSZség ügyéért a betegségipar rendszerében

László András: Európa spirituális jövője

László Ervin: Planetáris gondolkodás

Major Gyöngyi: Kor-szak mint tudathatár

Matek Kamill: Pannon Éden

Petró Tibor: Egy hektáros Öröklét

Szász Ilma: Mennyország bennünk

Takáts Péter: Ami a gazdaság után van, avagy ami 2012 után van és lehet a gazdaságban és a szociális életben

Ugrin Emese: Kultúra Paradicsoma

Urbán Iván: Holotópia felé…

Válóczy István: Rendszertulajdonságok a metarendszerekben

Varga Csaba: 2100: az Új Tudat víziói

 

Minden előadó 25-25 percet kap csak. (Aki esetleg nem fér be ebbe a napba, azok írását a tervezett kötetben megjelentetjük.) A konferenciát egyébként két vagy három internetes tv élőben közvetíti, így a világon mindenhol látható lesz.

2013-02-24

Az adott cikk linkje: https://aranymag-intezet.hu/2100-konferencia/