Szeretetfilozófia

Lelkem Üdve, Testvérem, azt kérdezed, hogy mi a Szeretet? Drága Testvérem, lásd be, hogy senki nem tudja, hogy igazából mi a szeretet. Először is: van, nincs oka, nem születik és nem szűnik meg. Mindig is volt és akkor is továbbél, ha nem akarsz tudni róla, vagy akkor is, ha testileg már elköltöztél az élők világából.

Olyan csodálatos például, mint a hullámzó végtelen, hiszen megfoghatatlan és láthatatlan. Nem különbözik a reményteli álomtól sem, amelyre ugyan már reggel sem emlékezünk, csak néhány halvány érzésbuborék pattan el bennünk. A Szeretetről azt sem nagyon tudjuk, hogy van, vagy nincs, miközben mindenkinek belső meggyőződése, hogy élt már meg szeretetet. A Szeretet pontosan ugyanolyan, mint mi vagyunk, az ember, aki fizikai ruhájában létezik, ám istenigazából a ruha „gazdája” sem sejti, hogy ki is valójában. A szeretetet tekinthetjük titoknak, mert csodálatos és misztikus, s tekinthetjük közismertnek, mert a Szeretetet mindenki gyakorolja, annyira és úgy, amilyen lélekminőségben jelen van.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/szeretetfilozofia/

Felebarát és feleszerelmes

Vissza az Örökhazába, de melyikbe, vagy mind a kettőbe?

Balogh Mártonnak ajánlva

A lehetetlen megértése könnyebb, mint a feltáratlan megértése. Az igazi tudás ott van, csak elérhetetlen, ha pedig eléred, elméd számára megfoghatatlan. Ha már ennyit sejtesz, kiléptél az örök rabságból és tudatlanságból. Ha még hitetlen vagy, annyit talán kimondhatsz, hogy elkezdheted a kilépést. Olyan ez, mint amikor az égben haladó repülőgép nyitott ajtajában a kibiztosított ejtőernyős jobb lábát kiteszi a semmibe, és belül eldönti, hogy elrugaszkodik az ismert világállapotból.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/felebarat-es-feleszerelmes/

15 mondat az Igaz Szerelemről

A végső igazság újra

 

 Van Szerelem.

Van Szerelem egós állapotban, Külső Emberként is, de megélése már ekkor is emberfeletti képesség és erény.

Van Szerelem, s ez az Igaz Szerelem, ha valaki Belső Emberré válik, Önvalóban él, s ekként Szerelemként létezik a Szerelemben.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/15-mondat-az-igaz-szerelemrol/

Ősszeretettség

Jézus légy.

Jézus, aki vagy. Jézus, aki voltál.

Mindenki Jézus a mindenkori jelenben.

Noha az sem mindegy, hogy annak idején ki is volt a történelmi személy. A régi igazság viszont ma új igazságként magasztosul mindnyájunk elé: minden ember Jézus. Az sem teljesen mindegy, hogy valaki emelkedettségében vagy éppen kétségbesett állapotában fedezi fel valódi igazságát.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/osszeretettseg/

A szabad akarat

Az Önvaló tenyere felmelegíti az Ego kezét

 

 Az Ember látszólag mélyen aludt, otthon a saját szobájában, álmodott is, de erről nem volt tudomása. Az Ember férfi volt, elmúlt ötven éves, de lehetett volna nő is, mert ez a két lény, az Önvaló és Ego mindenkiben benne él. Ezen a hajnalon az Ego és az Önvaló áttetsző „ruhában” megtestesült, s békésen ráültek a férfi mellkasára, a feszülő vajszínű trikójára. Törökülésben helyezkedtek el, mintha szótlanul meditálni akarnának, de nagyon is éberen, sőt élesen bámultak egymásra.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/a-szabad-akarat/

Load more