Varga Csaba: A szeretetcsalád értékei és életgyakorlata

 1. A szeretet ok és feltétel nélküli szeretetadás.
 2. A szeretet éppen ezért összeköt és körbe ölel.
 3. A szeretet az embert belül összeköti Igazi Énjével és így kiárad belőle.
 4. A szeretetcsalád ezért azzal kezdődik, hogy tagjaiból árad a szeretet, s az áradás meg-megszakadása csupán szeretetcsend.
 5. Ha a szeretet árad a családban, az körbe öleli a család tagjait, amitől erősödik belső szeretetállapotuk. Körülöttük szeretettér jön létre, amely aztán kiterjed, a családon túlra is.
 6. A szeretetcsalád szíve a házaspár, a nő és a férfi szerelme, így a szeretetcsalád nem lehet, mint szerelemcsalád. A szerelemházasság egyúttal egyesülés a magasabb, spirituális lényünkkel, ami ugyanakkor házasság a család tagjainak Igazi Énjével, avagy Önvalójával és Felsőbb Énjével.
 7. Az egyén spirituális lénye természetesen azonos a személyes Istennel, ami független a személy vallásától, spirituális felfogásától, s nem befolyásolja az ateizmus sem.
 8. Ha a szerelmes nőben és férfiban, valamint egyesült lényükben a szerelmes egyetemesség él, szükségképpen egyre mélyebben tapasztalják meg a szeretkezés magasabb dimenzióit, a gyönyör isteni teljességét. A szeretkezés nem csupán testi összeolvadás, hanem határtalan lélekextázis.
 9. A szerelemcsaládban a szerelem testet öltése a gyerekek megszületése és felnevelése. A gyerekek iránti szeretet a legmagasabb minőségű összeköttetség és szüntelen körbe öleltség. A gyerek a szerelemcsalád jelképes kupolája, minden a kupola a gyerek magasba emelését szolgálja.
 10. A szerelemházasság nyilvánvalóan feltárja, láthatóvá teszi a szerelmesek valódi személyiségét, belső elkötelezettségét, s összehangolt életprogramját. Ez a felismerés támogatja az egymásra figyelő tudatosulásukat. Mindez elvezet az örömközpontú életig.
 11. A szeretetcsalád nemcsak az édesanyja és az édesapa, valamint az édesgyerekek közössége, hanem változatlanul a tágabb nagycsalád, s a rokoncsaládok családja is. Ez akkor is igaz, ha az elmúlt száz év gazdasági-társadalmi változásforgatagai szaggatták, sőt szétszakították a családszöveteket. Az elemi egymásra figyeléseket és a kölcsönös egymás iránti elkötelezettségeket is.
 12. Az egyén akkor képes szeretetre, ha belső munkája révén egyre jobban megszabadul a szenvedésállapotokból és a fájdalomérzetekből. Ez mindenekelőtt akkor történik meg, ha a Belső Úton folyamatosan halad előre, majd a Tű Fokán való „átkelés” után az egyén Szeretet Ember lesz. A belül szeretet-központú ember szükségképpen átalakítja, újrateremti külső életrendszerét. Ez pedig egyúttal a személyes Külső Úton való átlényegülés csodatapasztalata.
 13. A szeretetcsalád a Belső Út iskolája. A Belső Úton minden ember haladhat, gazdag módszertana ma ismét megtanulható. Nem függ iskolai végzettségtől, munkamegosztás helytől és társadalmi státusztól sem. Az egyes ember Belső Úton való haladás nélkül semmilyen közösségben nem talál otthonra.
 14. Az egyénben a fokozatos belső újjászületés és felszabadulás belső nyugalmat teremt, ami később kibillenthetetlenné teszi. A szeretetcsalád így az önismeret megszerzésének, s a belső változás tanulásának ideális helye és ösztönző forrása.
 15. A magas szeretetminőségben a család tagjai könnyebben gyógyulnak ki az elme és az egó okozta látszólag legyőzhetetlen, lelki-fizikai betegségekből. A család tagjai közül valaki előbb-utóbb gyógyítóvá válik, aki aztán tudását fejlesztheti. A szeretetcsalád így az öngyógyítás tanulása és gyakorlata.
 16. A szeretetlenség tudata is betegség. A szeretet nem bántható meg, nem sérülhet meg végletesen, s nem válhat önmaga ellentétévé. Az elvadult szeretetlen állapotok mélyen is jelen van a megszünthetetlen szeretet. A tökéletes szeretetlenség érzete, vagy tapasztalása pusztán az elme illúziója, ami szintén orvosolható.
 17. A szeretetcsalád erős védőernyő is. A szeretet-, avagy szerelemcsaládot semmilyen külső vagy belső félelem nem teheti tönkre. A család szeretettartalma miatt a normális napi feszültségek fokozatosan mosolyterápiával kezelhetővé válnak.
 18. Az egyéni lélek a szeretetcsaládban is olykor a mélybe zuhanhat, hiszen korábbi szeretetsebeinek nagy száma traumagyűjtemény és ezért belső fájdalomsugárzása indokolt és megérthető. A szeretetcsaládban azonban minden belső krízis az odaadó szeretettel, elfogadással, segítségsimogatással gyógyítható. Minden fájdalomkitörés a gyógyulás kezdete.
 19. A szeretetcsalád hétköznapi életgyakorlatában mindenki folyamatosan jelzi, s kifejezi aktuális belső állapotát, ami szorongás, ellenérzés, vagy elutasítás nélkül megnyilvánulhat, sőt együttérző fogadtatásra és szeretetgyógyításra számíthat. A körbeöleltségnek ez nagyon fontos jellemzője és eredménye.
 20. A szeretetcsalád szükségképpen a szeretetbeszéd és a szeretetkommunikáció családja, amely a feszültségeket egyre gyakrabban feloldja, kisimítja, kiegyenlíti. Ezért a problémák, vagy a félreértések kimondhatók és empátiával összekapcsolva megoldhatók. Már azért is, mert a szeretetcsaládban a tagok eljutnak a Belső Hangjukkal való folyamatos „párbeszédre”.
 21. A szeretetcsalád a tudás közössége. A szeretetcsalád a belső (lelki-szellemi és transzcendens) és a külső (tudományos és tudományon túli) tudások megbecsülése és folyamatos gyarapítása, mert az egyéni, sok életen át fennmaradt tudatlanságok a türelmes szellemi építkezéssel átfordíthatók életbölcsességgé, létezéstudássá.
 22. A szeretetcsalád maga is tudásbölcső, ami a személyes és közös életük igazsággyűjteménye. Ennek révén a családtagok tudatállapotának emelése és megtartása is könnyebb.
 23. A szeretetcsalád is szükségképpen közös, ötvözött családtudat, amely az előző nemzedékek családtudatát is megőrzi, s ez a tudattér észrevétlenül mentális szabályzómezőként funkcionál. A szeretetcsalád azonban egyre inkább megismeri, sőt kiismeri az örökölt családmintákat, a felesleges lelki kötöttségeket. s a szeretetgyógyítással a közös karmákat is oldja.
 24. A szeretetcsalád Közösségi Út is. Ha az egyes embernek szükségképpen alapvető feladata végigmenni a Belső Út stációin, a szeretetcsalád életét ugyanígy felülírja az a közös élettevékenység, hogy a családi Közösség Út fejlődési stációin szintén végighaladjon. Azért is léptünk új világkorszakba, mert az egyéni-családi belső és külső utak ismét megismerhetők, s az ezeken való tudatos előremenés akadályai elháríthatók.
 25. A szeretetcsalád és minden szeretetközösség önálló létező. Ha a földbolygót már Gaiaként fogjuk fel, akkor minden egy családra is Gaiaként tekinthetünk. Minden egyes szeretetcsalád önálló, saját arcú, lélekkel rendelkező lényként létezik, mintha jelképesen egy kedvünk és lelkünk szerint épített szeretetház lenne.
 26. Elhihető-e, hogy a szeretetcsalád Örömpalota? Ha a szeretetcsalád minden jellemzőjét, tulajdonságát, lételvét és létezésgyakorlatát egyben látjuk, akkor az egyedi szeretetcsalád saját önfejlődése révén kézzelfogható Égi-Földi Szeretetpalotává válik. Magas rangú nyelvű kódokkal ez úgy fejezhető ki, hogy a Boldogságpalotában Istennőként és Istenférfiként boldog életet élnek a földi szeretet-királylányok és –királyfiak.
 27. A szeretetcsalád így nem csak alvóhely, nemcsak fogyasztói csoport, nem pusztán erős védvár, hanem lényegét tekintve valódi szeretetotthon. Egyrészt az egyetlen Otthonhaza családi megtestesítője, másrészt a családtagok belső Szívotthonának kivetülése. Ezért nem csak lakás, vagy családi ház, nem csak jurta, vagy lakókocsi. A szeretetcsalád alapvetően a szeretetet élő családtagok közös szeretettere, s ennek eredményeként a mindennapi életük boldogság-létezésminőség.
 28. Még nem tartunk ott, ám lassan felismerhető, hogy a szeretetcsaládnak szintén van Belső (közös lelki-szellemi-érzelmi) Útja. Most széles körben világossá válhat, hogy a boldogtalan (szenvedésekkel teli, félelemekkel zsúfolt, kiszolgáltatott, stb.) szeretetnélküli, s szeretethiányos (akár brutálisan felforgató, megalázó, kétségbeejtő, önzésre alapozott) családokból hogyan válhat szeretetcsalád. A családjukat vesztett emberek is megteremthetik új – most már szeretet alapú – családjukat.
 29. A szeretetcsalád ökológiai csoda is. A családi szeretetotthon élethelyként való felépítése az ökológiai és a spirituális elvek szerint való lakásépítés, amely optimális esetben ismét családi (akár nagycsaládi) közös teremtés. A házépítés-lakásépítés az együttes önkifejezésük magasiskolája, s ugyanakkor belső világuk külső ellátását és védelmét is szolgáló szeretettér fizikai valóra válása.
 30. Ha ma mindent energiaként értelmezünk, kimondhatjuk, hogy folyamatosan közös energiatereket hozunk létre. A családház ezért ugyanúgy energiasűrítmény, energialény, ami szintén ugyanúgy lelki-szellemi létező, mint egy-egy gondozott kert.
 31. A szomszédos szeretetcsaládok, az együttélő, vagy egymással viszonyban lévő családok, így az utcaközösségek, a bérházak lakóközösségei, sőt egy-egy település, vagy akár városrész családjai rejtett, szervezetlen, láthatatlan családhálók. A szeretet tehát tágabb körben is összeköt és körbe ölel. A szeretetcsalád ebben az értelemben is nagycsalád, noha a jelenlegi világállapot a közösségi hálók tartóoszlopait is feldöntötte. Az egymásra utalt, egymáshoz kötődni kész családok alkotják a lokális családközösségeket.
 32. A szeretetcsalád a nemzet talpazata is. A magyar nemzet akkor és annyiban élő szeretetnemzet, ha többségében szeretetcsaládokra épül, s ezek adják a szellemi és közösségi minőségét. Ez a nemzet ráadásul békésen tolerálja, s nem támadja az érdekalapú, a személyes individuum „szabadságára” koncentráló, különböző együttlétezési formákat. A szeretet nem válaszol szeretetlenséggel a család elutasítására sem.
 33. A szeretetcsalád kertje egyúttal reménybeli édenkert, amely a családi élet alapvető fizikai és lelki életfeltételeit is megteremti. A szeretetcsalád természetes módon – függően a lehetőségektől – önellátó, önkiszolgáló és önfenntartó rendszer. Az önellátás egyszerre élelmiszer, energia, szellemi és egészségi önellátás és öngondoskodás.
 34. A szeretetcsalád együttél a természettel. A növények, a fák, az ágyások, a kövek, a szerszámok, a pincék vagy a kerti gyalogutak, sőt az eső vagy a hó mind-mind lélektestvérek. Semmi nem halott, így minden él, minden bizalmat és együttérzést, avagy szintén feltétel nélküli szeretetet vár és kaphat.
 35. A szeretetcsalád tagjait így nem elsősorban az életkor, a foglalkozás, a ruházat vagy a munkahely jellemzi, és minősíti, hanem családjának és létmódjának szeretetállapota és szeretettel való működtetése. Akármennyire is meglepő és nehezen elhihető: a szeretetcsalád minősége láthatatlan módon megoldja, javítja, gazdagítja, vagy egyszerre megmenti és megváltja az egyén külső életét. Ettől lesz jobb és teljesebb lesz a munkája, jövedelme, vagy akár a becsülete.
 36. A szeretetcsalád így belül és kívül egyaránt szeretetalapú, szeretetet adó létezés, amely önkéntes, szabad, korlátoktól mentes, értékképviselő és érték megtartó. Védett mindennemű kiszolgáltatottságtól és tudatosan végképpen nem törekszik mások alávetésére sem.
 37. A szeretetcsalád nem a múltra hangolt közösség, noha a teremtő múltat becsüli, hanem – ismét jelképesen – a kertek alatt megérkező aranykorra. Ez az irányultság a valódi újjászületés esélye adja, már azért is, mert a szeretetet kereső családoknak is önkéntes támogatója.
 38. A szeretet nemcsak összeköt és körbe ölel, hanem egyúttal szeretetfény, avagy fénylő szeretet. A szeretetcsalád így világít, oszlatja a sötétséget, láthatóvá és kezelhetővé teszi a gyengeségeket, sőt szereti, elfogadja a kudarcokat, amelyek csak az elme szerint kudarcok.
 39. Az élet szépségének és szépsége megújításának teremtője.
 40. A szeretetfény-dinamóként működő szeretetcsalád a lokalitás, a nemzet és az emberiség fényforrása is.

 

Varga Csaba

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/varga-csaba-a-szeretetcsalad-ertekei-es-eletgyakorlata/

Varga Csaba: ISTENEMBERRÉ VÁLÁS, 2016 október, könyvbemutatás

 

 

KÖNYVBEMUTATÁS

Kiadó:

Stratégiakutató Intézet, Aranymag Intézet

www.strategiakutato.hu, www.aranymag-intezet.hu, www.vargacsaba.hu

A könyv megrendelhető: intezet@strategiakutato.hu

istenemberrevalas@gmail.com

A könyv ára: 4990 Ft.

 

MILYEN KÖNYV EZ?

 

A ma élő ember számtalan homályos kép, árnyékkép, hamis kép, vagy „csak” elmosódott kép között vergődik. Ezek a képtorzulások egyaránt élnek saját elméjében, a manipulált nyilvánosság-hatalom kommunikációjában és a társadalmi tudat alsó egórétegében.

Ezért természetesnek látszik, hogy az ember alig tudja, vagy csak sejti, hogy ki is valójában, milyen a belső életvilága, miért született a bolygóra, vagy hogyan válhatna Istenemberré.

Szintén nem tudja, vagy csak sejti, hogy milyen ez a külsőnek tapasztalt világ, mi jellemzi az életet, miért pusztul körülötte sok minden, milyen társadalmi csapdák foglya, vagy mikor és hogyan jön létre az aranykor.

Elveszik a jelenben, s ismeretlen a jövő. Holott most az emberiség belső-külső történetében és a földbolygó természeti-társadalmi kataklizmájában soha nem látott, s el sem képzelt változások indultak el. Fénysebességgel, ami szinte felfoghatatlan.

Tisztuljon ki minél több életkép és gondolatkép.

 

Varga Csaba író, szociológus, filozófus új könyve, az Istenemberré válás egyszerre új, egyesített világkép, szokatlan új evangélium, s egyúttal új szeretetember, szeretetközösség program a mának és a holnapnak.

Ez az egyik első, nyilvános szellemi, lelki és spirituális útirajz a változásokról, amely a jelen kép- és gondolat-torzításai mögé néz, miközben egyszerre az új menny, az új föld, az új nemzet, az új ember fényrajza is.

Befogadja az égi tanításokat, a jézusi felismeréseket, és segíti az Isten és az ember közötti szeretetkapcsolat kitágulását, újjászületését.

Ez olyan könyv, amelynek teljes megértéséhez, befogadásához még minimum évtizedek kellenek. Olyan szellemi teremtés, amely újra és újra elolvastatja magát, s újabb és újabb inspirációt, hitet, tudást, segítséget ad a változások végigviteléhez.

A belső és külső úton a tudatosan élenjáró embereknek viszont már most szellemi sétabotot, lelki kikötőt, szerelemtemplomot, vagy éppen szeretetházat kínál.

Légy az Új Világ társteremtője.

Varga Csaba Istenemberré válás című könyve ezért született.

 

Bevezető a könyvből (részlet)

 

Emberként Istenné, avagy Istenemberré válunk, noha egyelőre képtelenek vagyunk ezt elképzelni.

A messzibe vesző múltban, eredetileg Istenek voltunk, noha ez még számunkra felfoghatatlan és kétséges. Minden pillanatunk arról szól, hogy az ember, aki egykoron Isten volt, s aki újra Isten lesz, az a régóta reá kényszerített, s aztán magára öltött istentelenség köpenyt hogyan vedli le, s miképpen válik végleg Istenemberré és Istenvilág teremtővé. Az istentelenség köpenye alatt egyáltalán Istenszerűek maradtunk-e?

Az Istenné válás azt jelenti, hogy Istenember lehetsz. A földön létező Istenember természetesen nem azonos a mindenség Istenével, noha minden emberben az Isten (az Atya/Anya) Önvalóként jelen van. Jézus sem volt Isten a mennyei értelemben, de Isten részeként, avagy az Eredeti (Első) Emberként vetült ki a földre.

Az Égen és földön már régóta számos erő felsorakozott, hogy az egyéni (és közösségi) tudatos Istenemberré válást minden eszközzel változatlanul megakadályozza. A felsorakozók azonban egy korlátot ismételten nem tudnak ledönteni, méghozzá azt, hogy az Istenemberré válás tudatának minden emberben világító belső fényreflektorát leoltsák.

Ennek a könyvnek a fejezeteiben, a félig-meddig szútrákhoz (vagy a klasszikus igékhez) hasonló pontokban semmi mást nem csinálunk, minthogy erről az örök fénycsóváról megpróbáljuk letörölni a téridő forró kátránnyal kevert porát.

Ehhez egyszerre semmi és minden a rendelkezésünkre áll.

Elfogadjuk, hogy egyaránt semmit nem tudunk és mindennél is többet tudunk.

Tudomásul vesszük, hogy ehhez egyformán törékeny üvegpohár és törhetetlen levegőkorsó vagyunk.

Mindez kiindulópont ahhoz, hogy elinduljunk az Istenemberré válás útján.

Hogyan lehetünk Istenemberek? (a könyv fülszövege)

                                                                Ánandának ajánlom, mert ez a könyv nélküle nem született volna meg.

 

A földbolygó új dimenzióba, fényvilágba lép, s mindenki előtt megnyílik az út, hogy méltó Istenemberré váljon.

Ez a könyv a földi ember Istenemberré válásáról szól. Ennek eredménye lehet, hogy a földbolygó valóban dimenziót és létezésminőséget vált.

A könyv műfaját van, aki új evangéliumnak, s van, aki metafilozófiai alkotásnak tartja, míg mások költői esszének minősítik.

Lehet, hogy egyik sem, vagy az sem teljesen kizárt, hogy mind a három egyszerre.

Magam csak annyit jeleznék, hogy ezt a páratlan feladatot Égi Mesteremtől kaptam, s igyekeztem minden tanítást úgy visszaadni, ahogy azt egy hűséges tanítvány szíve közvetíti.

Ha valaki hisz Istenben, természetesen szerelmes Istenébe, ha valaki átadja magát Szerelmének, bizonyosan szerelmes Igazi Párjába, ha valaki bölcsességet hordoz és képvisel, tisztán szerelmes a bölcsességbe.

Ez a könyv tehát a föld összes szerelmes és szerető emberének szeretne szólni. Azoknak különösen, akik a félelem és a szenvedés helyett már a szerelmet és a szeretetet választják.

Ez független attól, hogy ki-ki melyik vallást követi, vagy melyik kultúrába tartozik, s milyen beavatást kapott, vagy nem függ attól sem, hogy megélt vagy nem élt meg semmilyen megváltást.

A könyv húsz fejezetben elsősorban azt foglalja össze, hogy a halhatatlan halandó ember a Belső és a Külső Úton lépdelve hogyan juthat el az Istenemberség édenkerti állapotáig.

Ez már felfedezhetővé teszi az Új Mennyet, s végre az Új Földet, amely eredendően az Édenkert-földbolygó.

 

Minden könyvvásárló számozott és dedikált példányt kap!

Kérlek, szponzoráld a következő kiadásokat, hogy a könyv minél több emberhez eljusson, s támogasd, hogy a könyvet kiadjuk angol és német nyelven.

Bankszámlaszám: 16200199-00085409

Köszönjük!

 

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/varga-csaba-istenemberre-valas-2016-oktober-konyvbemutatas/

SZERELEM ÜNNEP 2015. február 13.

Szerelem Ünnep címmel 2015. február 13-án rendeztük meg a Magnet Közösségi Házban Varga Csaba Isteni Szerelem, a Sorsom című verseskötetének bemutatását. Az Esten huszonnégy verset olvastak fel, illetve énekeltek a meghívott művészek.

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/szerelem-unnep-2015-februar-13/

Ikerláng Szerelem

Az Aranymag Intézet és az Emberiség.hu filmjében Varga Csaba író, filozófus az ikerláng szerelemről beszél.

 

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/ikerlang-szerelem/

Szeretetfalva, szeretetváros – Hogyan tud a világ megváltozni?

Az Aranymag Intézet és az Emberiseg.hu filmje. Beszélgetés Varga Csabával.

 

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/szeretetfalva-szeretetvaros-hogyan-tud-a-vilag-megvaltozni/

Load more