A tudomány tárgyából áldozattá vált valóság

 

Major Gyöngyi

A tudomány tárgyából áldozattá vált valóság

A globális világ legtágabb értelemben annak a civilizációnak a kiteljesedési pontja, amely a lét szellemi tartalmát a létezésért való küzdelem kizárólagosságára degradálta. Hamvas Bélát idézve: „A harcos előtérbe lépett és magával hozta a harcot: a háború metafizikáját: ez a cselekvés elsőbbsége a szellem fölött. Ezzel a tettel az alul levő kasztokat felkavarta és a hagyományos rendet felfordította. Ez a világtörténeti fordulópont Kr. e. a VI. évszázad ideje: Lao-ce, Kung-ce, Buddha, az utolsó Zarathusztra, Hérakleitos, Pythagoras megjelenése, a történeti idő kezdete, a modern ember születése, az aranykor végleges letűnése, a lázadás, gyűlölet felszabadulása, a kasztok felborulása és a válság első lépése.”1

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/a-tudomany-targyabol-aldozatta-valt-valosag/

Tudatosság és értelem az Univerzumban

 

Dr. Héjjas István

Tudatosság és értelem az Univerzumban

J. E. Lovelock GAIA elmélete [20] szerint a földi bioszféra önszabályozó rendszerként működik, és az élet szempontjából optimalizálja és stabilizálja a környezeti feltételeket. Az egyes élőlények szerepe ebben a rendszerben hasonló egy élő szervezet sejtjeihez. Nem túlzás ezért a Földet élő bolygónak nevezni.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/tudatossag-es-ertelem-az-univerzumban/

Tudat-Holomátrix elv – kvantált dimenzió mechanika

 Dienes István

Tudat-Holomátrix elv – kvantált dimenzió mechanika

Absztrakt

A lejen írásban a tudat egyszerű fogalmi posztulálását követően próbálkozást teszünk egy új egyesítő fogalom a tudat-holomátrix megadására, mellyel a valóság és az azt észlelő és értelmező emberi tudatosság összetett rendszerét és annak dinamikáját írhatjuk le, mint kategória. Ez pedig a tudatosságot felmutatni képes összetett rendszerek szabatosabb definícióját, és az ilyen rendszereknél jelentkező, a tudat/anyag közötti dualitás látszólagosságát, illetve megjelenésének okát világítja meg előttünk.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/tudat-holomatrix-elv-kvantalt-dimenzio-mechanika/

Isten erejében járni

Isten erejében járni

(ima1 a Szentírás igéiből)

Az én erőm ékessége Te vagy; a Te jóakaratoddal emeled fel az én szarvamat. Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent olajaddal kentél fel engem, állandóan velem van a Te kezed, sőt a Te karod erősít meg engem. Velem van a Te hűséged és kegyelmed és a Te neveddel magasztaltam fel.

Uram! Teljes tetszésedre és örömedre akarok lenni, mert meg van írva: Az Úr öröme az én erősségem!

Az Úr az Ő népének ereje és az Ő felkentjének megtartó erőssége. Az Úr az én erőm. Az Úr az én életemnek erőssége. Erős vagyok, mert az Úr az én erősségem.

Isten az, aki felövez engem erővel és tökéletessé teszi utamat. Kívánom az Úrat és az Ő erejét. Keresem az Ő orcáját szüntelen.

Áldott vagyok, mert Te vagy az én erősségem. A Te ösvényeid vannak szívemben. Erőről erőre jutok, amíg megjelenek Isten előtt a Sionon.

Én az Örökkévaló Istenben bízom, ha megfáradok, erőt ad, ha erőtlen vagyok, erőmet megsokasítja. Az Úrhoz méltón járok, az Ő tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek és növekszem Isten megismerésében.

Minden erővel meg vagyok erősítve az Ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Újjászülettem, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.

Isten az én oldalamon áll. Isten bennem lakik, velem jár, ki lehet ellenem?

Én az Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot. Mert nagyobb aki bennem van, mint az, aki e világban van.

Őbenne vagyok, nincs saját igazságom a törvényből, hanem Istentől van az igazságom a Krisztusban való hit által, hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét.

Az Ő Isteni ereje mindennel megajándékozott engem, ami az Életre és Istenfélelemre való. Igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg engem, hogy azok által az Isteni természet részesévé legyek.

Jézus nekem adta a nevében lévő hatalmat. Ezáltal amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lesz.

Erős vagyok az Úrban, az Ő hatalmának erejében.

Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy megállhassak a gonosz minden ravaszságával szemben. Jézus Krisztus nevében hatalmam van a sötétség minden ereje felett. Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassak ama napon és mindeneket elvégezvén megállhassak.

Előállok körülövezvén derekamat Igazsággal és felöltve a Megigazultság mellvasát és felsaruzva lábaimat a Békesség Evangéliumának készségével.

Mindezekhez fölveszem a Hitnek Pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tűzes nyílát megoltom. Az Üdvösség Sisakját is felveszem és a Szellemnek kardját, amely az Isten igéje.

Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozom minden időben engedelmesen a Szellem által minden Szentekért.

Mindezek által eljutok Isten Fiainak dicsőséges szabadságára.

Ámen!

1Ormándi Márta átírásában

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/isten-erejeben-jarni/

Szellemi-spirituális kolostor és családi házak közösségei

 Varga Csaba

Szellemi-spirituális kolostor és családi házak közösségei

 

Méltatlan és bénító, hogy magunknak és családjainknak, valamint szellemi közösségeinknek nem magas rangú, megszabadulással felérő életminőség elérését tűzzük ki, s nem ehhez a célhoz szükséges – szellemileg és spirituálisan erős – lakó- és közösségi tereket hozunk létre.

A feladat nem a felfokozott fogyasztási mámor, a szüntelen életéhség kielégítése, hanem a személyes és közösségi tudatállapotunk folyamatosan emelése és a valódi énhez visszataláló, tudás- és tudatközpontú életforma életgyakorlattá tétele.

Ennek érdekében határoztuk el, hogy a Pilisben (Pilisszentkereszten, Szentendrén, Esztergom környékén, vagy máshol) egy vagy több területet megvásárolunk, ha erre lehetőségünk lesz, ahol egyrészt családi házakat, másrészt egy közös szellemi-lelki központot (szellemi-spirituális „kolostort”) építünk fel.

Olvass tovább

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/szellemi-spiritualis-kolostor-es-csaladi-hazak-kozossegei/

Load more