Isten erejében járni

Isten erejében járni

(ima1 a Szentírás igéiből)

Az én erőm ékessége Te vagy; a Te jóakaratoddal emeled fel az én szarvamat. Hálát adok Neked Uram, hogy megtaláltál engem, szent olajaddal kentél fel engem, állandóan velem van a Te kezed, sőt a Te karod erősít meg engem. Velem van a Te hűséged és kegyelmed és a Te neveddel magasztaltam fel.

Uram! Teljes tetszésedre és örömedre akarok lenni, mert meg van írva: Az Úr öröme az én erősségem!

Az Úr az Ő népének ereje és az Ő felkentjének megtartó erőssége. Az Úr az én erőm. Az Úr az én életemnek erőssége. Erős vagyok, mert az Úr az én erősségem.

Isten az, aki felövez engem erővel és tökéletessé teszi utamat. Kívánom az Úrat és az Ő erejét. Keresem az Ő orcáját szüntelen.

Áldott vagyok, mert Te vagy az én erősségem. A Te ösvényeid vannak szívemben. Erőről erőre jutok, amíg megjelenek Isten előtt a Sionon.

Én az Örökkévaló Istenben bízom, ha megfáradok, erőt ad, ha erőtlen vagyok, erőmet megsokasítja. Az Úrhoz méltón járok, az Ő tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek és növekszem Isten megismerésében.

Minden erővel meg vagyok erősítve az Ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Újjászülettem, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.

Isten az én oldalamon áll. Isten bennem lakik, velem jár, ki lehet ellenem?

Én az Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot. Mert nagyobb aki bennem van, mint az, aki e világban van.

Őbenne vagyok, nincs saját igazságom a törvényből, hanem Istentől van az igazságom a Krisztusban való hit által, hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét.

Az Ő Isteni ereje mindennel megajándékozott engem, ami az Életre és Istenfélelemre való. Igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg engem, hogy azok által az Isteni természet részesévé legyek.

Jézus nekem adta a nevében lévő hatalmat. Ezáltal amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lesz.

Erős vagyok az Úrban, az Ő hatalmának erejében.

Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy megállhassak a gonosz minden ravaszságával szemben. Jézus Krisztus nevében hatalmam van a sötétség minden ereje felett. Felöltöm Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassak ama napon és mindeneket elvégezvén megállhassak.

Előállok körülövezvén derekamat Igazsággal és felöltve a Megigazultság mellvasát és felsaruzva lábaimat a Békesség Evangéliumának készségével.

Mindezekhez fölveszem a Hitnek Pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tűzes nyílát megoltom. Az Üdvösség Sisakját is felveszem és a Szellemnek kardját, amely az Isten igéje.

Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozom minden időben engedelmesen a Szellem által minden Szentekért.

Mindezek által eljutok Isten Fiainak dicsőséges szabadságára.

Ámen!

1Ormándi Márta átírásában

Az adott cikk linkje: http://aranymag-intezet.hu/isten-erejeben-jarni/